Asylregler kan ändras för andragångssökare

Endast hälften av dem som nekas asyl i Sverige avvisas i praktiken. EU-ländernas tillvägagångssätt skiljer sig åt och vissa länder har särskilda regler för de som söker för andra gången. Men svenska regler kan komma att ändras.

Ekot har rapporterat att endast hälften av dem som nekas asyl i Sverige avvisas i praktiken. Dessutom återvänder cirka 20 procent av dem som avvisas nästan direkt till Sverige.

De som kommer tillbaka har enligt Genèvekonventionen rätt att få sin sak prövad på nytt. Dock skiljer sig EU-ländernas tillvägagångssätt åt och vissa länder har särskilda regler för de som söker för andra gången.

Är beredd att överväga det
Anna Wessel, verksamhetschef för asylfrågor, säger att Migrationsverket kan tänka sig ett liknande system även i Sverige.

– Andra länder i EU har praktiserat ett sådant förhållningsrätt. Jag är inte beredd att införa det rakt av, men jag är beredd att överväga det, säger hon.

Enligt Genèvekonventionen ska asylsökande som avvisats till sitt hemland ha rätt att återvända och få sin sak prövad igen. I Sverige behandlas den återvändande då som ett helt nytt ärende och har rätt till en fristående prövning och ny hantering av sina uppgifter.

Norge speciella regler
Men alla länder gör inte likadant. Även om grundförutsättningarna är de samma har till exempel Tyskland och Norge speciella regler för en så kallad andragångsansökan.

De bestämmelserna inbegriper en snabbare behandling av ärendet och kortare tid för den sökande att överklaga. Anna Wessel säger att Migrationsverket för samtal med regeringen om en ändring också i Sverige.

Gett förslag
– En sak som vi har föreslagit är att vi faktiskt kan verkställa de här besluten på nytt. Så vi inte alltid måste ta upp en ny ansökan. Det måste naturligtvis utredas, så det inte ger avkall på rättssäkerheten, säger hon.

Krävs det en lagändring för att ni ska kunna ändra rutinerna?

– Det finns säkert anledning att se över det regelverk som finns när det gäller sökande, och det har vi också föreslagit till regeringen, säger Anna Wessel, verksamhetschef för asylfrågor på Migrationsverket.

Migrationsminister Barbro Holmberg är på semester och ingen annan från regeringen vill kommentera ärendet.

Lotten Collin
lotten.collin@sr.se