Kvinnoförtryck på asylboenden

0:44 min

Alltfler kvinnor utsätts för hedersförtryck och hedersvåld på svenska asylboenden.

Det är Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck som ser en ökning i de här ärendena.

På asylboendet på Westsura herrgård i Surahammar är det i matsalen som personalen fått upp ögonen för förtrycket. Vissa kvinnor syns helt enkelt aldrig till, utan hindras att gå ut av sin man. Westsura herrgård använder reglerna om att det inte är tillåtet att äta på rummet som ett sätt att komma åt hedersförtrycket. 

– Då har vi valt att gå in och prata med familjen och trycka väldigt tydligt på att boendets regler är att alla ska äta i matsalen, säger verksamhetschefen Jeanette Peretic.

Hon berättar om det senaste exemplet på en familj där kvinnan inte kom till matsalen. Efter att personalen informerat om vilka regler som gäller kom kvinnan till matsalen och kunde efter det även börja röra sig på området.

Vid varje tillfälle som asylboendet misstänker någon form av hedersförtryck görs en orosanmälan till socialtjänsten.

– Ja, det gör vi absolut, för det här kan ju även handla om att barnen blir isolerade, om det finns unga flickor i en familj, säger verksamhetschefen Jeanette Peretic.