Rädsla för det okända hindrar laxen

1:24 min

Laxar som behandlats med ångestdämpande läkemedel vandrar längre och snabbare än de som inte behandlats, visar forskning från Umeå universitet.

Tidigare forskning har visat att faktorer som temperatur, vattenflöden och ljus påverkar de unga laxarnas benägenhet att vandra från uppväxtstället och ut i havet.

Genom att behandla laxen med ångestdämpande läkemedel kunde vi se att de gladare laxarna vandrade längre.

Andra förklaringar till varför benägenheten att vandra varierar har däremot debatterats, men nu har forskare på Umeå universitet kunnat visa att laxens rädsla för det okända nedströms är en sådan faktor.

– Genom att behandla laxen med ångestdämpande läkemedel kunde vi se att de gladare laxarna vandrade längre och snabbare än obehandlad lax, säger Gustav Hellström en av forskarna bakom studien.

Studien är genomförd både i ett konstgjort vattendrag, och i en bäck utanför Umeå. I båda miljöerna var resultaten desamma, och enligt forskarna är upptäckten viktig inte bara för förståelsen av laxvandringen, utan också för vad som styr djurs migration i allmänhet.