Många misstänkta människosmugglare

2:23 min

Färre flyktingar kommer till Sverige, men antalet fall av misstänkt människosmuggling är fortsatt högt. Gränskontrollerna gör att fler upptäcks.

Förra året kom det in 258 brottsmisstankar om människosmuggling till Åklagarmyndigheten. Det var mer än en fördubbling jämfört med 2014. Utvecklingen ser ut att hålla i sig i år. Till och med oktober var antalet inkomna brottsmisstankar 200.

Över hälften av de misstänkta fallen finns i Malmö. Här har förra årets siffror redan överträffats. Det är vanligt att de som misstänks för människosmuggling har upptäckts av gränspolisen på Öresundsbron.

– Flyktingströmmen har i och för sig minskat, men vi ser ändå att antalet anmälningar om människosmuggling är bibehållet högt. Det betyder förmodligen att det är polisens närvaro som gör att siffrorna hålls uppe, säger kammaråklagare Johan Larsson i Malmö. 

Johan Larsson är en av tre åklagare i Malmö som på heltid utreder människosmuggling. De misstänker ofta att de som får hjälp in i landet har betalat för det, men kan sällan bevisa det.

– Vi har i många fall misstankar att det är på det sättet. I vissa fall har vi kunnat se det och det har också renderat domar avseende grov människosmuggling, säger Johan Larsson. 

Det är vanligt att de som får hjälp in i landet har anhöriga i Sverige, som antingen själva hjälper dem, eller som anlitar någon annan. Även om man hjälper en anhörig är det straffbart, men i vissa fall kan det ge lägre straff, som böter.

– Där kan det under vissa förutsättningar vara så att det är frågan om ett ringa brott om det är nära anhöriga som själva hämtar sina familjemedlemmar, säger Johan Larsson. 

År 2009 slog Högsta Domstolen fast att även om det inte står så i utlänningslagen så finns det ett så kallat humanitärt undantag i svensk rätt, via EU-rätten. Det vill säga att en person som i och för sig har gjort sig skyldig till människosmuggling skulle kunna slippa straff, om brottet har begåtts av humanitära skäl. 

Hittills har dock ingen sluppit straff. Åklagarmyndigheten har som mål för i år att hitta och driva något fall som skulle kunna bli prejudicerande. Hittills har åklagarkammaren i Malmö inte hittat något lämpligt fall.

– Det har inte blivit någon förändring i den frågan. Däremot har vi sett i hovrätterna att det är alltjämt samma rättsläge som tidigare: det vill säga att det är straffbart att hjälpa en utlänning in till Sverige om utlänningen inte har rätt att resa hit, säger Johan Larsson.