Vattenfall får rätt mot tyska staten

2:17 min

Tysklands högsta författningsdomstol i Karlsruhe har gett Vattenfall rätt i att man kan begära ersättning av tyska staten för besluten om att lägga ned tyska kärnkraftverk i förtid.

Det var rätt av politikerna att snabbt besluta om att avveckla den tyska kärnkraften efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Men bolagen som drabbades har enligt tysk grundlag rätt till ersättning för uppkomna förluster, resonerar tyska författningsdomstolen Karlsruhe i sin dom. 

För svenska Vattenfall betyder det att bolaget troligtvis har kommit närmare en uppgörelse om ersättning. Vattenfall har begärt 4,7 miljarder euro för kostnader i samband med stängningen av reaktorerna och för uteblivna intäkter.  Vattenfall driver parallellt skadeståndsanspråk i en skiljedomstol i Washington och dagens dom påverkar troligtvis den processen. 

Det var tyska Eon, RWE och svenska statliga Vattenfall som gemensamt drog den tyska staten inför författningsdomstolen. Bakgrunden är de motstridiga beslut som tre tyska regeringar fattade om tysk kärnkraft. Först avveckling, sedan förlängning och efter Fukishimakatastrofen, en snabb avveckling och driftsförbud för kärnkraftverk som inte var igång. Vattenfall som just moderniserat sina reaktorer i Krûmmel och Brünsbuttel för miljardbelopp, och som inte var i drift, anser sig hårt ekonomiskt drabbat.

Energibolagen hävdar att den tyska staten bryter mot grundlagsfäst egendomsrätt och näringsfrihet, och betraktar avvecklingsbeslutet som en illegal expropriering.

Regeringen lutar sig också mot grundlagen och plikten att värna medborgarnas säkerhet.

Energijättarnas kritiker hävdar att kraftbolagen, som åtnjutit statliga subventioner och gjort stora förtjänster har haft god tid på sig att lägga undan reserver för avvecklingen.