FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läkare menar att intygen hotar den medicinska säkerheten

1:21 min

Allt fler läkarintyg underkänns av Försäkringskassan. Läkaren Johan Månflod är kritisk och menar att intygen är så tidsödande att de hotar den medicinska säkerheten.

Statistik som Försäkringskassan har tagit fram åt SR Ekot visar att antalet indragna fall av sjukpenning mer än fördubblats: 14 000 personer har fått sjukpenningen indragen under årets första nio månader, i jämförelse med 6 750 personer under samma period i fjol.

– Jag tycker att Försäkringskassan borde lyssna och samarbeta med oss istället för att motarbeta oss. Minska byråkratiseringen av intygen, säger han.

Johan Månflod är läkare och arbetar i Uppland och är en av få som öppet kritiserar Försäkringskassans sätt att utforma och bedöma läkarintygen. Han menar att många av hans kollegor har samma uppfattning - att intygen tar så mycket tid från patientmötet att läkarna i värsta fall gör ett sämre jobb. Men att det inte blir ett läkaruppror beror på andra saker.

– De flesta är såpass lojala att de inte vill säga att det finns risker för den medicinska säkerheten. Men många tycker att de lägger onödigt mycket tid, och vi funderar på om det gör nytta och når rätt förståelse hos handläggaren, frågar han retoriskt.

Han vill att Försäkringskassan gör om sina intyg.

– Transportstyrelsen har ett utmärkt läkarintyg som skulle kunna fungera som modell. Den har högre medicinsk intygandegrad och säger helt enkelt mer, eftersom vi där ger en heltäckande bild av patienten.