Fiskdöd i Hjälmaren förbryllar

0:54 min

Många har hört av sig till Länsstyrelsen de senaste dagarna angående att död fisk hittats längst stränderna vid Västra Hjälmaren. Det är oklart vad som hänt.

– Jag kan inte säga vad som hänt speciellt nu men vi vet att vid andra tillfällen under hösten, speciellt senhösten, har fisk dött i Hjälmaren, säger Peder Eriksson som är enhetschef för Vatten och naturmiljö på Länsstyrelsen.

Samma sak har också hänt tidigare, framförallt 2007 och 2011, och inte heller då kunde Länsstyrelsen får reda på vad som hade hänt.

– Vad vi vet med Hjälmaren är att den är väldigt kraftigt påverkad av övergödning och det påverkar hela ekosystemet och det kan få många olika effekter. Det här är ett återkommande problem i just Hjälmaren, säger Peder Eriksson. 

Boende runt Hjälmaren behöver inte vara rädda för att äta fisken.

– Det är osannolikt att det här skulle vara någon typ av utsläpp som skulle förgifta fisken, säger Peder Eriksson.