Professor: Skolan har förlorat sin själ

2:42 min

Pisa-resultatet visar på ett trendbrott, men skolan är polariserad och mer ojämlik än för 15 år sedan, menar Per-Olof Erixon.

Per-Olof Erixon är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Han glädjs åt Pisaresultatet som presenterades idag, med pekar på att svensk skola blir allt mer ojämlik. 

– Det hade varit konstigt om man inte hade fått någon form av utslag med tanke på alla satsningar, inte minst inom matematiken, menar Erixon om att Sverige för första gången inte klättrar nedåt i Pisa-resultaten.

Han menar att trots trendbrottet så finns det försämringar, där de duktiga eleverna blir bättre och de sämre blir sämre.

– För 15 år sedan hade vi en jämlik skola, nu är vi jämbördiga med andra OECD-länder, säger Erixon och fortsätter:

– Det är ju en olycklig utveckling som har betydelse för kvalitetsutvecklingen i svensk skola.

Valfriheten och en fragmenterad verksamhet gör att skolan har blivit svår att styra. Samt att politiken står för långt i från forskningen gör att den svenska skolan har förlorat sin själ, menar Erixon.

– Jag tror inte att den har någon själ, avslutar han.