Pushnotiser eller uschnotiser? Ny studie har frågat vad folk tycker

I konkurrensen om människors tid är pushnotiser som bryter igenom den låsta mobilskärmen ett slagfält. Inte minst är det viktigt för journalistiken att vara med och slåss om uppmärksamheten där. Men hur upplever folk pushnotiser? Vad vill de ha, hur ska de formuleras och när blir det för mycket notiser på skärmen?
   Detta undersöks i en ny studie från Reuters Institute som Medieormen har läst.

Pushnotiserna både stör och uppskattas i våra dagliga, upptagna liv. I mobiltelefonens barndom var sms eller info om missade samtal de enda pushnotiser vi fick, men idag har snart sagt varje app möjligheten att uppträda på den låsta smarttelefonskärmen. Och journalistiken är bara en av många olika aktörer.

I den nya studien News Alerts and the Battle for the Lockscreen ställer Nic Newman frågorna: ”Hur upplever konsumenterna den ökande floden av notiser på sina smarta telefoner? Är de engagerade eller irriterade? Vad är en bra och en dålig notifiering? Hur viktiga är nyheter som notiskategori och hur har dessa notiser utvecklats genom åren?”

Undersökningen har gjorts i form av enkäter och intervjuer med 7577 vuxna smartphoneanvändare i Storbritannien, USA, Tyskland och Taiwan.

I korthet kommer Nic Newman fram till följande:

  • ”People generally love alerts”
  • 9 av 10 får någon notis minst en gång per dag
  • Medelanvändaren får i genomsnitt 10 notiser per dag
  • De tyngre mobilanvändarna uppåt 40 notiser per dag
  • Unga användare (18-24 år) får mer sannolikt fler än 20 notiser per dag än äldre användare (55+)
  • Majoriteten (73 procent) säger sig vara nöjda med antalet notiser de får

Inställningen till pushnotiser varierar mellan olika länder, åldersgrupper och användartyper, men inga större skillnader märks mellan olika plattformar i denna studie. Appleanvändare tenderar att få något fler pushnotiser än Android- och Windows-användare, vilket kan ha att göra med att de har högre utbildningsnivå och är mer nyhetsintresserade. Bortsett från detta visade studien alltså inga större skillnader mellan plattformarna.

  • 46 procent upplever pushnotiserna som mer påträngande i mobilen jämfört med på sina andra enheter
  • 23 procent uppgav att de hade avinstallerat en app på grund av pushnotiserna 
  • Ungefär hälften av alla notiser användarna får klickas upp, beroende på kontext

Yngre är mer positivt inställda till pushnotiser, vilket, enligt Newman, kan ha att göra med att de är bättre på att aktivt justera inställningarna i sina telefoner och för att de i högre grad har ljudet avstängt än äldre användare.
   I genomsnitt har ungefär hälften av de tillfrågade användarna ljudet på, och hälften ljudet avstängt på sina telefoner hela tiden.

Den typ av notiser som värderas högst är breaking news, 66 procent säger sig gilla dem. Och när är det handlar om seriösa nyheter värderades dessa högre om de skickats ut snabbt med ett rättframt språk.
   För många användare är notisen i sig själv nog och levererar värde, en intervjuad användare säger: ”Det är idealiskt att få 80 procent av informationen enbart från notisen utan att behöva klicka upp hela artikeln.” Klickbetesrubriker och emojis ogillades starkt.

De slutsatser man kan dra utifrån denna undersökning är egentligen ganska självklara, åtminstone för den som själv har en smartphone med påslagna pushnotiser. Det är en rimlig gissning att allt för många och irrelevanta pushnotiser kan slå tillbaka, och alltså leda till att användarna stänger av notiser helt, eller till och med raderar appen. Språket och tonfallet förefaller vara viktigt i notiserna och i undersökningen framgår att seriöst och neutralt språk värderas högt.

Publicister bör, enligt Newman, fokusera på att förbättra relevansen genom att utveckla möjligheten för användare att ha mer kontroll och skräddarsy vilka notiser de ska få - eftersom brist på möjligheter att personalisera notiserna upplevdes som en frustration. Som publicist är det också viktigt att ha en tydlig strategi för vad man vill pusha på användarnas låsta skärmar och hur detta görs bäst.

Bland dem som valt att inte ha pushnotiser påslagna uppgavs flera orsaker, såsom att man inte vill bli bombarderad med nyheter, att man inte vill få för mycket hemska nyheter, eller att man enbart vill ha notiser i form av meddelanden från sina vänner på sin låsta skärm. 

Och om man betänker att mobilen för många människor är så viktig och självklar i vardagen att den i princip betraktas som en kroppsdel, så blir känslan av pushnotiserna som oerhört påträngande kanske lättare att förstå.