Dömd för branden på Westsura överklagar till HD

Den man som dömts i både tingsrätt och hovrätt för grov mordbrand på Westsura Herrgård begär nu prövning även i Högsta domstolen, HD.

Den 28-årige mannen har dömts till sex års fängelse och utvisning för att ha tänt på en flygelbyggnad i asylboendet. Byggnaden totalförstördes.

Mannen överklagar hovrättsdomen eftersom han anser att det finns synnerliga skäl för en prövning i HD.

I sitt överklagande till HD hänvisar han till att rätten hittills inte hört vittnen som han velat höra, något kan kallar ett grovt förbiseende eller misstag.

28-åringen vill att HD helt ska fria honom från åtalet om mordbrand.