P4 STOCKHOLM GRANSKAR

Karolinskas chef fick personlig konsult för miljonbelopp

2:07 min

P4 Stockholm kan i dag avslöja att sjukhusdirektören på Karolinska, Melvin Samsom, hyrde in dyr specialhjälp till sig själv för hundratusentals kronor i månaden.

Melvin Samsom var ny på jobbet och ny i landet. Därför begärde han att någon skulle hjälpa honom under hans första månader på plats. Detta resulterade inte i att någon inifrån Karolinska knöts till honom och hans stab.

I stället tog sjukhuset in en konsult till en högre månadskostnad än hans egen lön. Det här är några av de många fakturor som P4 Stockholm gått igenom.

På tisdagen kunde vi avslöja hur Stockholms läns landsting nota för konsulter, främst ledarskapskonsulter, skenat de fem senaste åren. Totalsumman hamnar på 850 miljoner kronor. Tillsammans med andra konsultkostnader, såsom logistik, finansiella tjänster och säkerhet överstiger summan en miljard. Detta har kritiserats av både läkarfacket, experter och oppositionen.

De styrande landstingspolitikerna har försvarat de höga konsultkostnaderna med att man befinner sig i ett omfattande förändringsarbete och därför behöver ta in specialkompetens under en begränsad tid.

Ovapå det tillkommer SLL:s övriga konsultkostnader, däribland SL:s verksamhet, Nya Karolinskas byggprojekt m.m. I P4 Stockholms granskning ingår inte dessa, utan vi har främst tittat på ledarskapskonsulter.

Karolinska sjukhuset är den verksamhet som har köpt in överlägset mest konsulttjänster genom åren. Summan hamnar på 435 miljoner. En stor del handlar om Nya Karolinska i Solna. Men det finns också många mindre konsultjobb som tillsammans adderar ihop till större summor, visar vår granskning.

P4 Stockholm har gått igenom fakturor från konsultbolag som gäller arbete som utförts hos sjukhusdirektören Melvin Samsom personligen och i hans stab. Där hittar vi flera fakturor från firman McKinsey från tiden då Samsom var ny på jobbet, i slutet av 2014 och början av 2015.

Det visar sig att sjukhusdirektören, i samband med att han skulle tillträda, begärt om att få en personlig rådgivare – en sorts assistent med specialkompetens.

Personens jobb blev sedermera bland annat att översätta dokument inför Melvin Samsoms möten och att ta fram underlag för hans presentationer. Kostnad: i genomsnitt 254 000 kronor i månaden. Totalt landade kostnaden på närmare 1,4 miljoner kronor på drygt fem månader.

Jag kan inte svara specifikt om kostnaderna.

Skrolla ner till slutet av artikeln för att själv se fakturorna.

När vi på måndagen träffar sjukhusdirektören för att ställa frågor om det här vill han till en början inte prata om summorna.

– Jag kan inte svara specifikt om kostnaderna, säger Melvin Samsom.

Men vad tänker du om summorna? 254 000 kronor i snitt per månad.

– Återigen, vi måste få de exakta uppgifterna först, sedan kan vi gå igenom dem.

Uppgifterna är korrekta. Vi har fått dem av er.

– Okej. Så här. Vi höll konsulttjänsten kort, på nästan sex månader, innan personen till slut rekryterades till staben. Det var viktigt för mig att få en bra start. Eftersom jag kom från ett annat land så behövde jag den här personen. Och det blev väldigt lyckat, säger Melvin Samsom.

P4 Stockholm har bett om att få se det skriftliga beslutet på att Karolinska skulle anlita en personlig konsult till sjukhusdirektören för totalt 1,4 miljoner kronor. Men något skriftligt beslut finns inte.

Det enda vi fått är ett mejl från sjukhusledningen där det förklaras att det finns ett muntligt beslut och att en upphandlad leverantör användes i det här fallet.

Lyssna på hela intervjun med Melvin Samsom längst ned i artikeln.

Det verkar som att det finns formella fel i detta.

Professor Joakim Nergelius på Örebro universitet är expert på konstitutionell rätt. Han anser att det finns många frågetecken i den här historien.

– Det är väldigt märkligt. Det verkar som att det finns formella fel i detta, och även en total brist på kontroll över hur den här proceduren sköts. Det understryker ytterligare allvaret i de här misstagen. Det verkar ha skötts på ett mycket egendomligt sätt och mycket lättvindigt sätt, säger Joakim Nergelius.

Melvin Samsom försvarar att sjukhuset tog in den personliga konsulten till honom.

– Det var väldigt viktigt för mig i min start här på Karolinska, säger han.

Var det värt pengarna?

– För mig var det värt pengarna. Ja.