Fler fall av indragen sjukpenning efter striktare arbetssätt

2:02 min

Försäkringskassans ändrade arbetssätt med högre krav på sjukintygen har gjort att allt fler personer får sin sjukpenning indragen. Läkarna får ägna mycket längre tid åt att skriva kompletterande intyg.

Ny statistik visar att antalet indragna fall av sjukpenning har nästintill fördubblats under årets första nio månader i jämförelse med motsvarande period i fjol.

Carolina Frände är en av dem som blivit drabbad av Försäkringskassans nya arbetssätt:

– Det är min absolut första kontakt med F-kassan och jag måste säga att den gjorde mig väldigt ställd.

– Jag trodde nog inte riktigt att vi hade kommit till den punkten där vi i någon demokratisk anda fattat beslut som gör det möjligt att dra undan någon form av socialt och ekonomiskt skyddsnät som jag kanske tog för givet, säger hon. Jag tycker att jag möter en sorts otrygghet hos mig själv med att inse att det är så.

Efter att Försäkringskassan fått kritik från Inspektionen för socialförsäkringen ISF för brister i handläggningen av sjukpenningen, så har Försäkringskassan förändrat sitt sätt att arbeta. Det här påverkar både läkare och patienter.

Ekot har talat med chefsläkare i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten. Där har man märkt att Försäkringskassan blivit mer strikt i sin bedömning och börjat efterfråga mer information vid sjukskrivning. Läkare får också lägga ner mer tid för komplettering av sjukintyg.

Läkaren Magdalena Fresk som jobbar på en vårdcentral i Kista i Stockholm har märkt av en högre arbetsbörda efter Försäkringskassans hårdare krav.

– Just nu så är det så att de intyg som skickas in blir mer eller mindre rutinmässigt ifrågasatta, säger hon. Vi hamnar i en diskussion med Försäkringskassan som inte leder någonstans. Det för inte patienten tillbaka till arbete.

Statistik som Försäkringskassan har tagit fram åt Ekot visar att antalet indragna fall av sjukpenning mer än fördubblats: 14 000 personer har fått sjukpenningen indragen under årets första nio månader, i jämförelse med 6 750 personer under samma period i fjol.

Siffrorna visar också att även andelen personer som får sin sjukpenning indragen har ökat tydligt. Som högst i år har andelen varit 4,2 procent under både juli och augusti månad.

Lars-Åke Brattlund är chef för sjukförsäkringarna i Sverige och förklarar bakgrunden till Försäkringskassans nya arbetssätt:

– Vi kan konstatera att läkarens intyg inte alltid håller den kvalitet som vi behöver för att fatta ett beslut eller få fatta ett beslut och då måste vi begära att läkaren kompletterar sitt intyg.

Så förut har ni godkänt läkarintyg som inte höll måttet?

– Ja, det menar jag, säger Lars-Åke Brattlund.