Så kunde Dylan spela bakom järnridån

5:42 min

Trots att hans skivor inte i såldes i östblocket, tilläts han besöka Sovjet. Det blev en konsert i en halvtom lokal, eftersom ingen fick skriva om det.

I och med att Bob Dylan tilldelades Nobelpriset i litteratur så har hans roll och inflytande diskuterats mycket. P1 Kulturs Måns Hirschfeldt samtalade med Dmitri Plax från Sveriges Radio Drama, som ursprungligen kommer från Belarus och som också bevakar den östeuropeiska kultursfären regelbundet. 

Vilken roll spelade den västerländska rockmusiken för människor bakom järnridån?

 Betydelsen är svår att överskatta: rockmusiken var mer eller mindre lika med frihet för oss, för det fanns inga möjligheter för t.ex. politiska samtal, eller egentligen vilken som helst oberoende organisering. Då blev musiken en kod, ett sammanhang och en kontext för många. Staten förstod också det och försökte förbjuda rockmusiken.

Bob Dylans roll?

 - Dylan hade en speciell plats, han påverkade mycket starkt ett av de första och mest inflytelserika sovjetiska rockbanden - Akuarium. Flera  av Akvariums berömda låtar är mer eller mindre fria tolkningar av Dylan. Akvarium hade också ett stort inflytande på hippierörelsen som växte fram i början- mitten av 70-talet i Sovjet och som kanske var den första verkligt breda icke-sanktionerade ungdomsrörelsen i Sovjet.

Nu får Dylan Nobelpriset i litteratur. Uppskattade man i forna östblocket Dylan för hans poetiska kvalitéer?  

- Det var just det man gjorde. Dylans plattor såldes förstås inte i musikaffärerna, men man spelade in utländska "radioröster" som sände musiken, det fanns en svartmarknad där en skiva kunde kosta en halv- eller hel månadslön, man spelade över skivorna på rullband och sedermera på kassettband, som i sin tur kopierades in till nästan total ohörbarhet...

Icke desto mindre så var man bekant med hans musik, det gjordes otaliga försök att översätta texterna, tolka dem, ibland var de försöken lyckade som i fallet med Akvarium, oftast mindre lyckade - kunskaper i engelska var rätt ringa bland ungdomar där på den tiden. Men man visste att han var en stor poet och det var just därför som han var en av de absolut första rockstjärnor av den digniteten som tilläts besöka Sovjet.

Besökte Bob Dylan någonsin Sovjet?

 - Ja, det är ett mytomspunnet besök, jag har hört och läst flera olika beskrivningar av det, men det man kan säga med ganska stor säkerhet är att 1985 så besökte Bob Dylan Moskva under den s.k. "Internationella student- och ungdomsfestivalen" - ett propagandistiskt jippo som hölls med jämna mellanrum i Sovjet för att visa det fantastiska stöd den sovjetiska politiken hade i världen.

Varför bjöd man då just Dylan just dit?

 - Det sägs att det var två av sovjets då mest berömda poeter, Jevgenij Jevtusjenko och Andrej Voznesenskij, som lyckades övertala organisatörerna och kringgå censuren under förevändning att Dylan  visserligen var en representant för den ruttna kapitalistiska kulturen, men en stor poet och framstående fredskämpe.

 Hur gick det?

 - Det gick sådär. Dylan kom, det sägs att han ville besöka Sovjet för hans farmor kom från Odessa, så han kom och hade en enda spelning i Moskva. Det jag hört, det var att myndigheterna lät honom besöka Sovjet men var mycket måna om att informationen om det besöket inte skulle sippra ut till allmänheten, vilket resulterade i en halvtom konsertlokal och absolut inga recensioner eller liknande publicerades i tidningarna.