Sociala medier och nätkultur

Källkritikens ABC - hur många punkter kan du på journalistikprofessorns checklista?

15 min

Vet du hur man gör för att granska om en nyhet är sann eller falsk? Louise Epstein har bjudit in två experter i ämnet som för dagen är källkritik.

Under den senaste tiden har det pågått en intensiv diskussion om att sociala medier publicerat falska nyheter under valkampanjen i USA.

Louise Epstein har länge velat göra källkritikens ABC och i dag är det dags!

Malin Utter från Bibliotekshögskolan och journalistikprofessor Christian Christensen ger oss alla knep för att veta om en nyhet stämmer.

Här är deras checklista för snabb källkritik:

* Kolla hemsidan: ser den trovärdig ut? Verkar url:en seriös ut?

* Vad skriver andra i kommentarsfält?

* Hur används citat - med länkar och tydliga citattecken?

* Kolla tidssamband: hur lång tid har gått sen den påstådda händelsen och publiceringen?

* Är det en oberoende källa eller ett referat?

* Jämför med andra etablerade nyhetskällor