Vildandens sång fortsätter engagera - ännu en gång ...

4:42 min

Vi har ju pratat en del om Vildandens sång och lyssnarreaktionerna med berättelser om barndomsminnen och associationer har strömmat in. Liksom påpekanden om faktafel i sångtexten.