Oenighet om skillnad mellan friskolor och kommunala skolor

2:27 min

Pisa-mätningen visar en förbättring för svenska elever. Men frågan är om det finns någon skillnad i resultaten mellan friskolor och kommunala skolor.

Ja, säger OECD som ju står bakom Pisa-mätningen. Nej, säger Skolverket som gör sin egen analys av Pisa-resultaten.

– Om man bara tittar brutto och tittar på de rena medelvärden mellan elever i fristående och kommunala skolor ser man samma resultat. Det finns en liten poängfördel för elever i fristående skolor, säger Anders Auer som är huvudförfattare till Skolverkets Pisa-rapport.

Elever i fristående skolor har i genomsnitt 17 poäng mer i naturvetenskap i den senaste Pisa-mätningen. Men om man i beräkningen tar med att betydligt färre elever har utländsk bakgrund i friskolorna och att en större andel av eleverna har en gynnsam socioekonomisk bakgrund, blir det enligt Skolverket ingen skillnad i resultaten mellan de olika skolformerna. Det är 202 fristående skolor som har varit med i Sverige. 

OECD däremot, kommer i sin rapport fram till att det är eleverna i kommunala skolor som presterar bättre, precis som i de övriga OECD-länderna. OECD tar inte hänsyn till utländsk bakgrund, men däremot hur den genomsnittliga socioekonomiska sammansättning ser ut i en skola och då kommer man fram till ett annat resultat.

– Slänger man in det i den här regressionsmodellen som man kallar det, blir OECD:s resultat helt enkelt att elever i kommunala skolor presterar bättre än elever i fristående skolor, säger Anders Auer.

De kommunala skolorna skulle alltså, allt annat lika klara sig bättre i Pisa-mätningen än de privata, enligt OECD. Men det finns en fara med att mäta som OECD gör anser Anders Auer.

– Man kanske går ett steg för långt när man tar hänsyn till för mycket om man också tar hänsyn till skolans socioekonomiska sammansättning.

Vilka kommer närmast sanningen?

– Vi tycker att vi gör det men det är inte fel att räkna som OECD gör heller, säger Anders Auer.

Skoldebattören och forskaren Per Kornhall tycker viktigaste är att ta fasta på att det inte verkar finnas några skillnader mellan kommunala och privata skolor i den här mätningen.

– Jag tycker att det här ger verklig upprättelse för dem som arbetar i den kommunala verksamheten, säger han.

Men Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund tror att Friskolorna är de som presterar bäst och hänvisar till en rapport som kom efter förra Pisa 2012 som gav henne rätt i det. 

– Jag tror mer på Skolverket men jag tycker också att det är viktigt att göra en analys av hur det faktiskt ser ut.