Några löparrundor i veckan kan öka antalet spermier

Måttlig fysisk träning skulle kunna förbättra spermakvaliteten hos män. Det hävdar iranska forskare som i en studie lät några hundra friska män börja med fysisk träning i olika grad.

Jämfört med en kontrollgrupp som inte tränade ökade spermiekvaliteten hos personerna i studien som började träna.

Detta mättes bland annat i antalet spermier. Störst ökning av spermakvaliteten, 15-20 procent fler spermier, syntes hos dem som sprang på löpband en halvtimme tre gånger i veckan. Detta definierades i studien som måttlig träning.

Försökspersonerna som tränade gick också ned i vikt under de månader som studien pågick.

Det här är bara en enda studie och därför kan man inte säga något säkert utifrån den. Men studien är ny i sitt slag och därför intressant, säger Aleksander Giwercman, professor vid Lunds universitet och reproduktionsforskare, till Vetenskapsradion.

Tidigare forskning pekar också delvis i den här riktningen, säger han.

– Studien pekar på att viktminskning minskar inflammationsparametrar i kroppen. Det har man visat i andra studier. Minskad inflammation i kroppen betyder mindre oxidativ stress, som det kallas. Och minskad oxidativ stress kan ha en positiv effekt på spermakvaliteten enligt tidigare forskning, säger Aleksander Giwercman och fortsätter:

– Det som är nytt är det samlade konceptet: att måttlig motion leder till viktreduktion och minskad inflammation – och att det i sin tur kan vara kopplat till bättre spermakvalitet. Att man har med alla dessa tre saker i samma studie är nytt.

Viktnedgång, som träning ofta leder till, tenderar alltså att sänka inflammationsgraden i kroppen vilket i sin tur kopplas till ökad spermakvalitet. Varken tidigare studier eller den nya säger dock något om huruvida träning faktiskt leder till att man lättare får barn, säger Aleksander Giwercman.

Studien, som publiceras i tidskriften Reproduction, är gjord på friska män utan kända fertilitetsproblem.

– Betyder detta något för fertiliteten hos män som har fertilitetsproblem? Det säger den här studien heller ingenting om. Men det är en intressant iakttagelse som forskarna gör. Det här kanske kan stimulera någon till att göra den sortens studier, säger Aleksander Giwercman.

Män med minskad fertilitet har, enligt forskning, i genomsnitt högre BMI än män som inte har fertilitetsproblem. Vad som är orsak och vad som är verkan är dock inte helt självklart, säger Aleksander Giwercman. 

– Är det fetman som leder till att man får försämrad spermiekvalitet? En del tror det. Man tror att den försämrade spermiekvaliteten kommer sig av en inflammationsreaktion i kroppen som utlöses av oxidativ stress som i sin tur utlöses när man är överviktig.

– Men män som har fertilitetsproblem har också ofta låga halter av det manliga könshormonet testosteron. En testosteronbrist kan i sig leda till att man blir överviktig. Så vad som är hönan och vad som är ägget här är man inte hundra procent säker på, säger Aleksander Giwercman.

Det finns inte så mycket forskning kring vad som ökar manlig fertilitet, fortsätter han. Det är dock visat i många studier att rökning har en negativ påverkan.

Referens:
Behzad Hajizadeh Maleki et al. The effects of three different exercise modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: a randomized controlled trial. Reproduction (2017) 153 157-174. Doi: 10.1530/REP-16-0318.