Annika Strandhäll (S) kommenterar kritiken mot Försäkringskassan

2:06 min

Nya siffror från Försäkringskassan visar att avslagen för de personer som ansökt om sjukpenning har näst intill fördubblats under årets tio första månader.

– De olika aktörerna i processen måste naturligtvis samverka nu, säger Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO är kritisk och tycker inte att sjukförsäkringen inte fungerar som den ska.

– De som är aktiva i fackföreningsrörelsen och jobbar med sjukförsäkringsfrågor har märkt av en markant regelskärpning från Försäkringskassans sida, och upplever att man både mot de försäkrade och mot läkarna visar en mycket större misstro än vad man har gjort tidigare, säger han.

Försäkringskassans förändrade arbetssätt har inneburit att handläggaren ställer högre krav på dokumentation och ber om kompletteringar från läkare som skrivit sjukintygen.

Ny statistik som Försäkringskassan tagit fram åt Ekot visar att antalet avslag, som rör de som söker sjukpenning, nästintill har fördubblats under årets första tio månader. Det handlar om 9 600 avslag i år i jämförelse med 5 100 avslag motsvarande period förra året.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) kommenterar utvecklingen så här:

– Försäkringskassan handlägger 600 000 ärenden per år som handlar om sjukpenning. 98 procent får sin sjukpenning. Dock är det så att man inte får blunda för att vi i Sverige sedan 2010 har en 80-procentig ökning av sjuktalen. De olika aktörerna i processen måste naturligtvis samverka nu, säger hon.

Just eftersom avslagen från Försäkringskassan ökar i omfattning finns det en oro bland patienterna om deras sjukpenning ska godkännas. Ekot har talat med flera läkare som säger att de har läkarkollegor som överdriver patienternas symptom för att patienterna ska beviljas sjukpenning av Försäkringskassan.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att detta är oacceptabelt.

– Det är extremt olyckligt tycker jag. Jag blir bekymrad när jag hör det, säger hon.

Vad skulle du vilja säga till den individen som fått ett sjukintyg av läkare och senare får det underkänt av f-kassan?

– Jag tror man ska vara noga med rätten till sjukpenning. Den bedöms av Försäkringskassan, inte av läkaren. Därför är det otroligt viktigt att det finns bra dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).