Kouthyrning på nätet

I år har det startats kouthyrning på nätet. Det är ont om djur som kan hålla landskapet öppet å flera organisationer har nu startat betesförmedlingar, som hjälper djurägare och betesägare att hitta varandra.

Göran Johansson, lantbrukare utanför Borås, hyr ut sina kor till Borås kommun samtidigt som han kämpar med att hålla sina egna marker betade.
-Jag tycker att det är vackert, det är därför jag har lite djur.

Att hyra ut djuren en ekonomisk fråga för Göran Johansson, numera är det djurägaren som kan håva in pengar, inte den som äger betesmarken.

Hittills har de nya förmedlingarna inte varit särskilt använda. Många startade för sent på säsongen, och de flesta använder sina gamla nätverk där grannar hjälper varandra. Men Göran Johansson hoppas att de nya kontaktvägarna ändå ska göra nytta.