S-kvinnor vill stoppa sexköp

11 min

S-kvinnors ordförande Carin Ohlsson tycker att det är ett viktigt att kriminalisera sexköp utomlands, inte minst för att stoppa människohandel.

– Vi tycker ändå det är ett allvarligt brott och det finns ingen klar skillnad mellan prostitution och människohandel. Vi tycker också det kan vara attitydskapande för svenska män att inte åka utomlands och köpa sexuella tjänster eftersom det är straffbart i Sverige. Vi ser också att det är gränsöverskridande verksamhet, säger Carina Ohlsson.

Men i ett samtal i P1-morgon kritiserade Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg förslaget att kriminalisera sexköp utomlands. Hon tycker att det är fel att döma någon i Sverige för sexköp utomlands om handlingen inte är brottsligt i det land där den begåtts.

– För att svensk domstol ska vara behörig döma för det här brottet så krävs det att handlingen är kriminaliserad både i Sverige och i landet där den begås, säger Anne Ramberg.

– Man har tidigare gjort undantag när det gäller sexualbrott mot barn till exempel, människohandel och barnpornografibrott bland annat så de kan lagföras i Sverige även om gärningarna inte är kriminaliserade i landet där man begår dem. Men de här brotten är sådana som man betraktar som särskilt allvarliga eller av internationell karaktär, säger Anne Ramberg.

Det kan också bli svårt för svensk polis att utreda misstänkt sexköp i ett land där det inte är kriminellt menar Anne Ramberg:

– Det är förenat med väldigt stora svårigheter. Polis och åklagare, man kan inte förvänta sig att de kommer få biträde av utländska myndigheter för att utreda brott som i de flesta länder inte är kriminaliserat så det kommer inte bli effektivt.

Men Carina Ohlsson tycker inte att det problemet är avgörande.

– Vi ser ju det här som ett brott och därför så tycker vi ändå att det är viktigt. Det här ses också som en jämställdhetsfråga och det är maktobalans mellan män och kvinnor och då möts det alltid utav motstånd.