Experimentfängelse i Uruguay leder till minskad återfallsbrottslighet

10 min

Experimentfängelset Punta de Rieles i Montevideo i Uruguay är en anstalt som lätt kan misstas för vara ett vanligt bostadsområde. Här får de intagna röra sig fritt, ha mobiltelefon och till och med driva företag. Det så kallade öppna fängelset invigdes 2011 och hittills har experimentet lett till goda resultat, som kraftigt minskad återfallsbrottslighet och nästintill inget våld på fängelset. Reportage av Emiliano Strauss.

Uppföljande samtal med Lotten Collin, korrespondent.