Lättare för afghaner att få stanna

2:27 min

Migrationsverket anser att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats rejält de senaste två åren. Asylfallen från Afghanistan kommer därför att bedömas mer generöst framöver, vilket kan leda till att fler afghaner kommer att få uppehållstillstånd.

– Vi ser nu att talibanrörelsen använder sig av mer konventionella stridsmetoder, antalet dödsfall har ökat. Riskerna har helt enkelt ökat för dem som befinner sig i Afghanistan, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Idag har ledningen för Migrationsverket presenterat ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan. I det slår man fast att säkerhetsläget har blivit sämre sen 2015.

Det råder väpnad konflikt i stora delar av landet och nu blir det slut på utvisningar till Helmanprovinsen, där talibarnerna härjar.

När det gäller afghaner från andra delar av landet så kommer det försämrade läget att väga tyngre i bedömningen av varje enskilt asylfall. Hur många som nu kommer att få stanna kan dock Fredrik Beijer inte säga. Det beror helt på vilka skäl som de som söker asyl har, säger han.

– Men det har blivit farligare i Afghanistan, läget är osäkrare och det kommer vi att beakta i våra bedömningar, säger Beijer. 

Den afghanska regeringen har lovat Sverige att Afghanistan kommer att ta emot sina medborgare även om de utvisas med tvång, vilket landet vägrade göra tidigare. Den överenskommelsen öppnade för utvisningen av tusentals afghaner från Sverige.

Migrationsverkets nya riktlinjer går i motsatt riktning. De innebär att det blir lättare för de nästan 40.000 afghaner som finns i det svenska asylsystemet att få uppehållstillstånd, tillstånd som dock är tillfälliga enligt den nya asyllagen.

Lättare att få stanna blir det framför allt för barn, kvinnor och de som tillhör den shiamuslimska minoriteten hazarer. Bland ensamkommande barn från Afghanistan är just hazarer en stor grupp.

– De är särskilt utsatta framför allt på grund av att talibanrörelsen ser hazarer ofta som anhängare till regeringsmakten, säger Fredrik Beijer

Även de afghaner som har fått avslag i alla instanserna tidigare kan nu söka på nytt, det kan handla om runt 7.000 personer, både personer som har fått avslag och väntar på att utvisas och personer som gått under jorden.

– De kan ansöka om verkställighetshinder och då kommer vi att bedöma det med anledning av det nya styrdokumentet, säger Fredrik Beijer.

Afghanistanexpertern Anders Fänge, som länge krävt att man stoppar utvisningarna av framför allt hazarer till Afghanistan, välkomnar de nya riktlinjerna men han vill avvakta om resultatet.

– Det återstår att se, men om det här verkligen omsätts i praktiken leder det sannolikt till att fler kommer att få stanna i Sverige, säger Fänge.  

 

FAKTA

Förra året sökte rekordmånga afghaner asyl i Sverige, över 40.000. Mer än hälften var ensamkommande barn.

I år har antalet sökande från Afghanistan minskat till 2.800. En fjärdedel är ensamkommande barn. Afghanerna är den andra största gruppen av flyktingar på svensk mark.

Många av dessa afghaner är mitt i asylprocessen, hittills har drygt 10.000 fått beslut i år. Var fjärde hart fått ja, var tredje har fått nej. En femtedel är Dublinfall och ytterligare en femtedel har försvunnit från asylsystemet.