Kommunen och brandkåren: Vi bryter inte mot lagen

1:36 min

Brandkåren Attunda bryter inte mot lagen när man låter väktare larmas ut på bränder i Sollentuna. Det menar brandkårens förbundsdirektör och räddningschef Ida Texell.

– Den tolkningen får helt stå för Brandmännens riksförbund. Min uppfattning och Brandkåren Attundas uppfattning är att vi är till för medborgarna och att ge dem så bra hjälp som möjligt, helt i lagstiftarens intentioner, säger Ida Texell. 

I morse rapporterade P4 Stockholm att väktare larmas ut på bränder i Sollentuna, på uppdrag av Sollentuna kommun och Brandkåren Attunda. Brandmännens riksförbund menar att det strider mot lagen, som säger att personal som utför räddningstjänst ska vara anställd av en kommun och alltså inte av ett kommersiellt bolag.

Men precis som räddningschef Ida Texell hävdar även kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna att de inte bryter mot Lagen om skydd mot olyckor.

– Det finns uppenbarligen olika uppfattningar kring detta, det är formuleringen i lagen som man kan tolka på olika sätt, säger Henrik Thunes (M).

Men kan man verkligen tolka den på olika sätt? Det står ju väldigt tydligt att den som bedriver räddningstjänst ska vara anställd av en kommun eller ett kommunalförbund.

– Men nu är det så att de här väktarna kompletterar räddningstjänsten och underlättar för deras arbete. Och länsstyrelsen har granskat lagstiftningen och fann ingen anledning att kritisera det här, säger Henrik Thunes.

I somras meddelade Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för brandkåren, de att de inte ser några problem med att väktare systematiskt anlitas för att släcka bränder.

Men facket nöjer sig inte med det svaret. Nu har man återremitterat ärendet, i hopp om att Länsstyrelsen till sist ska sätta ner foten.

– I förlängningen vill vi att det blir ett stopp på det här, därför att vi anser att det är en privatisering av räddningstjänsten, säger Magnus Sjöholm vid Brandmännens riksförbund.