Patienter som nekas sjukpenning tvingas till Arbetsförmedlingen

2:21 min

När Försäkringskassan avslår fler fall av sjukpenning, vänder sig nu allt fler sjukskrivna personer till Arbetsförmedlingen.

Henrietta Stein är direktör för avdelningen rehabilitering för arbete på Arbetsförmedlingen.

– Sen regeringen beslutade sig om åtgärder för att motverka stigande sjuktal så ser vi att det är fler som kommer till oss för att de fått avslag på sin ansökan om sjukpenning eller indragen sjukpenning.

Märks det en tydlig förändring?

– Ja, mycket tydlig förändring. Den blir tydligare och tydligare ju längre tid som har gått, säger Henrietta Stein.

Ekot har rapporterat om att Försäkringskassan nästintill har fördubblat sina avslag både för de personer som ansökt om sjukpenning och för de som fått sin sjukpenning indragen under årets tio första månader i jämförelse med motsvarande period i fjol.

Vissa av de som är sjukskrivna av läkare men som fått nej till sjukpenning av Försäkringskassan, går då tillbaka till sitt arbete. Andra som inte har den möjligheten, kommer till Arbetsförmedlingen för att söka nytt arbete och ansöka om a-kassa för att klara sin försörjning.

Henrietta Stein säger att arbetsförmedlarna dagligen möter dessa personer.

– Våra handläggare och specialister möter människor i en väldigt svår omställningssituation och som inte riktigt förstår varför de kommer till oss. De känner sig många gånger lika sjuka som de gjorde dagen innan, säger Henrietta Stein.

– Självklart är det en utmaning för oss att hjälpa personerna att fatta bra beslut och försöka förstå vad det är som har hänt. Att vi kan förklara vad det är för insatser vi kan hjälpa till med, fortsätter hon.

På Försäkringskassan är det Lars-Åke Brattlund som är chef för sjukförsäkringarna i Sverige. Så här förklarar han situationen:

– Den vanliga orsaken till att man hamnar hos Arbetsförmedlingen är att man efter 180 dagar ska jämföras mot hela arbetsmarknaden, mot vad som är normalt förekommande arbete. Där ändras spelreglerna och då ska man, om man får indragen sjukpenning därför att man inte har en arbetsförmåga från sitt ordinarie arbete men mot något annat arbete, stå till arbetsmarknadens förfogande. Det förstår jag är en jätteutmaning, säger Lars-Åke Brattlund.

På Arbetsförmedlingen möter handläggarna personer som egentligen är arbetsoförmögna och som säger: jag är egentligen sjuk men jag får inte vara sjukskriven längre, jag får ingen sjukpenning.

Vad ska handläggarna på Arabetsförmedlingen göra med dem personerna?

– När man kommer ur ett regelverk som då är sjukförsäkringen då måste nya delar till. Det är ingen lätt uppgift handläggarna har heller. Det kan vara såna som står och känner sig långt från arbetsmarknaden och behöver särskilda åtgärder, säger Lars-Åke Brattlund.