Verksamhetschef: Det ska vara lika för alla

1:34 min

Chefen för barnsjukhuset på Akademiska försvarar försämringen av arbetsvillkor för sköterskor som jobbar med för tidigt födda barn.

I dag har sköterskorna på avdelningen för förtidigt födda en särskild förmån jämfört med andra personalgrupper på sjukhuset. Sköterskorna har kunna få extra mycket ledighet när de arbetar helger och kvällar.

Men från och med den 9 januari nästa år får sköterskorna samma villkor som andra personalgrupper på sjukhuset. De anställda är oroliga för att det här ska leda till personalflykt och sjukskrivningar.

Verksamhetschef Christopher Pedroletti försvarar åtgärden och säger att meningen är att det ska bli mer rättvisa villkor för hela personalstyrkan på sjukhuset.

– Jag förstår deras oro, samtidigt som vi ska ta hänsyn till alla medarbetares behov på sjukhuset. Vi anser att de arbetstidsmodeller som förs in står sig väl i konkurrensen.

Som vi berättade i går är situationen redan pressad på neonatalavdelningen. Ibland övervakar en sjuksköterska ensam fem kuvöser. Christophe Pedroletti håller med om att situationen inte är tillfredsställande.      

– Det är vad jag kallar för underbemanning, ja. Fyra intensivvårdsbehandlade barn på en sköterska, det är alldeles för många barn.

Men hur ska ni kunna få fler anställda om ni försämrar villkoren?

– Ja, det återstår ju att se. Vi anser att det betyder mycket för många att få göra den här skillnaden och att få jobba med de här barnen. 

Så ni litar på att personalen ska ställa upp för att det är ett viktigt jobb?

– Det är vår förhoppning, ja.