Nazistorganisation rekryterar nya medlemmar

2:28 min

En ny granskning av den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen visar att rörelsen rekryterar nya medlemmar.

Det är tidskriften Expo som i en ny kartläggning konstaterar att drygt 30 procent av aktivisterna inom Nordiska motståndsrörelsen, inte varit kända inom den högerextrema rörelsen tidigare.

– Det betyder att den här miljön har fått in nya individer. En tredjedel som var aktiva under 2015 består av nyrekryteringar, säger Jonathan Leman som är researcher på Expo och som är en av dem som gjort undersökningen.

Du skulle du beskriva det som att Nordiska motståndsrörelsen växer?

 – Ja, och det beror på att de inte har någon konkurrens.

Expo har i sin kartläggning identifierat 159 personer som ingår i aktivistdelen av Nordiska motståndsrörelsen.

Flest nya aktivister, 14 stycken, har man hittat i SKåne och Blekinge.

Att Nordiska motståndsrörelsen nu nyrekryterar, kan hänga ihop med en förändrad inriktning på verksamheten, tror Jonathan Leman. Organisationen har bland annat beslutat att starta ett politiskt parti.

– Jag tror att det delvis har att göra med att man sänkt trösklarna för att bli aktiv i den här organisationen. Nu vill man att attrahera människor på ett bredare sätt än tidigare, det har en betydelse.

Den 1 maj i år samlade Nordiska motståndsrörelsen runt 300 aktivister och sympatisörer i en demonstration i Borlänge. Just den typen av aktiviteter kan vara betydelsefulla för nyrekryteringen tror Thomas Hellgren, chef för polisens underrättelsesektion i Dalarna.

– Det är inte ett okänt fenomen att rekryteringen till de här grupperna ökar i samband med att man gör specifika insatser och annat.

Ekot har varit i kontakt med Pär Öberg som är Nordiska motståndsrörelsen presstalesman, men han vill inte medverka i en bandad intervju.

Trots att det nya undersökningen inte kan slå fast exakt hur många som verkligen är aktiva inom Nordiska motståndsrörelsen, menar Jonathan Leman på Expo att granskningen behövs.

– Det behövs kunskap om hur dagens naziströrelser ser ut, det är särskilt viktigt när det gäller Nordiska motståndsrörelsen eftersom de blivit dominerande inom vit makt-miljön.