Grafik: Här finns Nordiska motståndsrörelsen

I Sverige, Norge och Finland har Nordiska motståndsrörelsen (NMR) runt 250 aktiva medlemmar. Över hälften finns i Sverige. Enligt en kartläggning gjord av stiftelsen Expo har det skett flera nyrekryteringar till NMR under 2015, bland annat i Skåne och i Västsverige.

Ladda om sidan om texten inte lästs in korrekt.

*Siffrorna över antalet aktiva medlemmar är ungefärliga, bland annat eftersom Nordiska motståndsrörelsen är en sluten organisation och aktiva medlemmar kan vara okända.

Fotnot. Ett så kallat näste är NMRs benämning på en region.

Källor: Stiftelsen Expo, No Hate Speech, Øyvind Strømmen (norsk journalist och författare som granskat NMR), Tommi Kotonen (forskare i statsvetenskap på University of Jyväskylä)