Kritik mot dammrivning i Gnarpsån

1:13 min

Nordanstigs kommun vill riva regleringsdammarna i Lunnsjön och Grännsjön, något Gabriel Brånby på Gränsfors bruk är kritisk till.

Nordanstigs kommun äger sedan försommaren kraftverken i Milsbron och Gällsta. Anledningen till rivningen är att de vill öppna upp 12 mil vattenvägar för vandrande fisk i Gnarpsån för att gynna fisketurismen men även gynna den biologiska mångfalden i Gnarpsån.

Några som är kritiska till förslaget är Gabriel Brånby på Gränsfors bruk:

 – Jag kommer ihåg 1986, då kom alla vattenmassorna från Anån så att vägen vid Svebro spolades bort. Det gick inte att köra med bil över. Häruppe gick vi direkt och stängde vår damm så att vattenmassorna, säkert åtta kubikmeter per sekund, kom inte ner. Jag var personligen ner och tittade hur det såg ut under järnvägen och E4:an när de stora vattenmassorna kom. Hade vi inte reglerat dammen då, då hade alla vattenmassorna kommit och då hade det verkligen blivit en större katastrof. Det här händer inte varje år, men vem tar ansvar när det händer?

Vad är det för brister i projektet skulle du säga?

– Det är att man har en ensidig påverkan utav vissa intressegrupper, att man framför felaktiga siffror och felaktigt underlag. Att man inte talar med oss som bor och verkar här i kommunen. Det blir som att kommunen är fiende till oss. Vi vill ha ett samarbete, vi vill ha en bra lösning. Varför lyssnar man inte, varför kommer ingen och pratar med oss? De har hållit på här sedan mitten av 2015 och sen kommer de en vecka innan allting egentligen är klart, säger Gabriel Brånby.

Gabriel Brånbys söner Adam och Daniel Brånby är ägare av Gränsfors bruk.