Glädje hos Upplands ornitologiska förening för Årike Fyris

1:49 min

Några som varit drivande för att få till stånd ett naturreservat längs Fyrisån söder om Uppsala - det som kallas Årike Fyris - är Upplands ornitologiska förening.

Jan Wärnbäck, ordförande, berättar att något stort är på gång om Årike Fyris blir verklighet.

– Vi har jobbat sedan det första förslaget kom 2002, och 2010, när det aktualiserades igen var vi med och drog ihop andra föreningar, botanister och entomologer. Jag är otroligt glad, säger han.

Det är inte bara för fågellivet det spelar roll, menar Jan Wärnbäck.

– Också för att människor ska komma ut i naturen, säger han.

Lite orolig är han att det ursprungliga förslaget till område nu kan komma att krympa och poängerat att det viktigaste är att få vattnet att vara kvar längre.

- Man bör vara vaksam så att det inte krymps för mycket.

Men att markerna hålls tillräckligt fuktiga på våren, är det viktigaste tycker han. Det här för att insekter ska kläckas och bli mat till flyttfåglar som dubbelbeckasin och häckande fåglar som storspov - två arter han hoppas kan komma tillbaka till strandängarna.

– Det är brist på den här typen av landskap, och det är där det stora värdet ligger, säger Jan Wärnbäck.