Stort projekt ska förbättra Mälarens vatten

0:41 min

Ett stort vattenprojekt som inleds nästa år ska ge bättre vatten i Mälaren och skapa vandringsvägar för fisk.

EU har godkänt finansieringen av vattenprojektet Life IP som bland annat ska leda till minskad påverkan från näringsämnen och miljögifter i Mälaren, men också skapa fria vandringsvägar för fisk.

Det är vattenmyndigheten vid länsstyrelsen som kommer att hålla i projektet, som ska pågå i nästan åtta år med start i januari 2017.

Västerås Stad kommer också att delta, berättar stadens vattensamordnare Susanna Hansen.

– Här i Västerås kommer vi bland annat att anlägga en vattenpark i Johannisbergs-området och den är ju till för att rena dagvattnet från delar av staden.

– Det är ju väldigt förorenat och där behöver man göra någonting idag så inte de här föroreningarna rinner rakt ut i Mälaren, säger Susanna Hansen.