Varför pratar inte apor?

Det är inte anatomin som hindrar apor från att prata, som ofta påståtts. Tvärtom, de har samma typ av röstorgan som vi människor. Att de inte pratar beror istället på att deras hjärnor saknar språkförmåga.

De överraskande slutsatserna dras i en ny studie som publiceras i Science Advances.

Studien, som letts av forskare vid universitetet i Wien i Österrike och Princeton University i USA, bygger på röntgeninspelningar av munnen och strupen hos ett antal rhesusmakaker, eller rhesusapor som de också kallas.

Forskarna filmade makakerna när de kommunicerade med varandra med läten och ansiktsrörelser. Sedan konstruerades en datormodell av apornas röstorgan.

Den senare visade att makaker lätt skulle kunna producera många olika slags ljud. Faktum är att de utan vidare skulle kunna producera tusentals ord, om det bara hängde på deras röstorgan. De skulle inte låta precis som vi gör, men orden skulle kunna förstås av en människa.

För de flesta kommer detta som en total överraskning. Tidigare rekonstruktioner av makakers, och schimpansers röstorgan har lett till slutsatsen att våra släktingar bland primaterna helt enkelt inte kan producera lika många ljud som människor kan.

Men ingen av dessa studier byggde på röntgeninspelningar. Det gjorde att man missade hur bred apornas röstrepertoar faktiskt är.

Det är rimligt att anta att de flesta primater har samma typ av röstorgan. Ändå kan ingen av dem prata. Orsaken, enligt forskarna, är sannolikt att deras hjärnor inte är rätt konstruerade.

Detta leder i sin tur till en intressant slutsats: För att vår tal- och språkförmåga skulle kunna uppstå krävdes fundamentala förändringar av våra hjärnceller, men inte av vår anatomi. Röstorganet fanns redan där, och måste ha utvecklats många miljoner år innan människolinjen uppstod.

Frågan är varför ingen annan art har utvecklat språkförmåga. Detta är något av en gåta, enligt Asif Ghazanfar, professor vid Princeton och ledare av studien.

– Det här tvingar oss att tänka i nya banor på hur det mänskliga språket uppstod, säger han.