Domprosten anmäld till Domkapitlet i Visby

1:37 min

Anmälaren antyder i sin anmälan att domprosten i Visby stift Mats Hermansson raderat en handling och förhindrat insyn i arbetsmiljön i domkyrkoförsamlingen.

Anders Lundberg i Eskilstuna säger till P4 Gotland att han är intresserad av juridik och teologi. Han vill att Domkapitlet synar hur domprosten Mats Hermansson i Visby hanterat handlingar som ingick i utredningen kring hur det var fatt med arbetsmiljön i domkyrkoförsamlingen.

Det handlar alltså om efterspelet till den psykosociala skyddsrond som genomfördes i Visby domkyrkoförsamling. Enligt anmälan har 35 medarbetare i församlingen fått se ett dokument och reagera på det; själva sammanställningen av skyddsronden. Men därefter samlades papperskopian in och förstördes, påstår Anders Lundberg.

Men medarbetarnas kommentarer sammanställdes av en konsult som skickade en rapport till domprosten i mitten av juni 2015, skriver Lundberg i sin anmälan och anger att den rapporten först klassats som arbetsmaterial och inte lämnats ut till en journalist och inte heller till en facklig representant som ville se rapporten. Senare har det hävdats att handlingen inte existerar. Anders Lundberg som nu anmält Mats Hermansson säger att så kan det vara: handlingen finns inte genom att Mats Hermansson raderat den.

Anders Lundberg vill att Domkapitlet utreder Mats Hermanssons personliga ansvar för händelserna. Han skriver att "händelsens allvar accentueras av att han själv är ansvarig för den verksamhet som dolts från granskning".

"För att upprätthålla respekten för Svenska kyrkans regelverk måste domkapitlet agera mot detta agerande", skriver Anders Lundberg i sin anmälan.

Det är inte första gången domprosten Mats Hermansson i Visby stift anmäls till domkapitlet för granskning. 2012 anmäldes han, till exempel, av en person som ville ha utrett om Hermansson ljugit i media i en affär om återbetalning av kyrkoantikvarisk ersättning.

Mats Hermansson vill inte uttala sig förrän domkapitlet behandlat frågan. Men till P4 Gotland säger han att han inte raderat den påstådda handlingen.