Gräsrötter finansierar cancerforskning

2:01 min

Forskning om nya mediciner finansieras ju ofta av läkemedelsbolagen. Men i Uppsala har mer än 3 000 privatpersoner betalat för en studie av en ny cancermedicin.

För första gången har metoden med crowdfunding – ett slags gräsrotssponsring – testats inom läkemedelsforskningen. Efter en uppmaning i brittiska dagstidningar har forskare i Uppsala har fått ta emot drygt 3 000 donationer från mer än 40 länder.

Pengarna ska användas för att göra en klinisk prövning som kan visa om ett nytt läkemedel mot cancer fungerar. En studie som annars inte blivit av, säger Magnus Essand som är professor i genterapi.

– Det är ju väldigt dyrt att göra kliniska prövningar och svårt att få pengar till det. I det här fallet saknades det pengar. Jag blev kontaktad av en brittisk journalist och författare, Alexander Masters, som hade en vän med neuroendokrin tumör och han letade efter nya behandlingsmöjligheter, berättar Magnus Essand.

I Uppsala fanns då ett genförändrat virus som kunde bli en behandling för den här ovanliga cancerformen, men pengarna till en prövning saknades, och viruset låg i en frys på Magnus Essands laboratorium. Men den brittiske skribenten hade en ide.

– Han skrev då en artikel i The Telegraph om sin vän och vårt nedfrusna virus. Och så var det en ruta längst ner där det stod att den som donerar en miljon pund får rätten att uppkalla viruset efter sig, fortsätter Magnus Essand.

Och pengarna började strömma in till Uppsala universitet, bland annat från en företagsledare som själv drabbats av samma cancerform. Hittills har drygt 18 miljoner kronor samlats in. Det är ett virusbaserat läkemedel mot neuroendokrin cancer som prövas hos patienter där annan behandling misslyckats.

Metoden med gräsrotssponsring, alltså en insamling bland privatpersoner där människor donerar pengar till ett särskilt ändamål, utan att få något ekonomiskt utbyte, har använts för till exempel miljö och kulturprojekt.

Men aldrig tidigare för att finansiera läkemedelsforskning i Sverige.

Nu är den första studien igång och medlet prövas på en handfull cancerpatienter i ett första steg. Jan-Erik Jansson från Norrtälje är den första patienten i försöket, och han är tacksam.

– Absolut. Jag har tackat Alexander Masters flera gånger. Han har besökt mig i hemmet flera gånger och han har gjort en lång intervju med mig och familjen hemma. Och jag vill särskilt tacka honom för det här, säger Jan-Erik Jansson.

Resultaten av studien är ännu inte klara, men de första patienterna har inlett behandling och tumörvävnaden har minskat något. Forskarna är försiktigt optimistiska.