Inga Jas-plan till Brasilien

Ännu en affär med det svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen verkar nu gå om intet. Brasilien har bestämt att, i stället för Jas-plan, köpa 12 begagnade Mirage-plan från Frankrike.

Företrädare för Gripen International tror ändå att Brasilien fortfarande är intresserat av det svenska alternativet, och behöver modernare plan än franska Mirage.