Allt fler fortkörare fastnar på bild

Antalet fortkörare som registreras av länets hastighetskameror ökar. Sen i januari har 1 300 fartsyndare hamnat på bild i Norrbotten och störst är problemen på E4:an mellan Piteå och Luleå, där det exempelvis i tisdags, på bara två timmar, registrerades 50 fortkörare.

Enligt trafikpolisen i Luleå är det framförallt den tunga yrkestrafiken som står för en stor del av lagbrotten.

- De är inga förebilder ute på vägarna precis, ibland kan de utgöra upp till 40 % av alla som registreras vid ett tillfälle, säger trafikpolisinspektör Roger Berg i Luleå.

För 8 av 10 av dem som fastnar på någon av hastighetskamerornas bilder, är bilderna tillräcklig bevisning, enligt trafikpolisens uppgifter. Polisen menar också att åkeriföretagen skulle få ta mer ansvar om ett så kallat ägaransvar införs. Med det menas att ägaren till ett fordon som registrerats av en kamera, får betala en straffavgift om det inte går att bevisa vem som kört.

På branschorganisationen för yrkestrafiken, Åkeriföreningen norr, säger man att det är ett ledningsansvar hos företagen att se till att sina chaufförer kör lagligt.