Högskolan får åtta miljoner för att forska om Pisa

1:39 min

Högskolan i Gävle har fått 8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att under tre år undersöka vilka intressen som styr utbildningspolitiken.

Bland annat ska man titta på hur Pisaundersökningen - som presenterades tidigare i veckan - påverkar den svenska skolpolitiken.

– Vi har fått pengar för att studera hur internationella kunskapsmätningar påverkar hur vi tänker och agerar kring utbildning. Men det är inte själva Pisaundersökningen vi studerar utan hur Pisaundersökningen och andra internationella undersökningar brukas av olika aktörer. Det kan vara mediala, det kan vara politiska, det kan vara företag eller intresseorganisationer och så vidare, säger Daniel Pettersson,  lektor i pedagogik vid Högskolan i Gävle, och projektledare.

Pisaundersökningen är bara en av många internationella jämförelser som görs i skolan varje år, och resultaten används ofta för att påverka beslutsfattare inom skolan. Med hjälp av undersökningarna kan man påverka vilka skolfrågor som anses viktiga, menar Daniel Pettersson.

- Syftet är att man direkt eller indirekt ger olika rekommendationer för hur man ska få bättre kvalitet, och kvalitet är i den här diskussionen ofta hur elever ska få mer kunskaper. Däremot är det väldig få diskussioner om vad är kunskap och vilka kunskaper som är viktiga. Det tas ofta för givet.

I Pisa-undersökningen mäts elevernas kunskaper i matte, naturvetenskap och svenska. Dessa ämnen anses ofta vara särskilt viktiga i skolan just för att de ofta ingår i de internationella undersökningar som görs, säger Daniel Pettersson.

- Just naturvetenskap och matematik har man valt för att de är enkla att mäta. Det lokala språket, som man också har intresse av  är mycket svårare att jämföra, men man kan ju alltid mäta ordförståelse. Det är en extrem kalibrering som sker, vilka ord man tar fram och hur ska texterna se ut för att de ska kunna jämföras. Även om innehållet är samma är det ju stora skillnader i att läsa en text på koreanskt skriftspråk och på svenska.