Polisen jagar gömdas adresser

1:36 min

I jakten på personer som gömmer sig öppnar nu gränspolisen i region Väst upp för registerkontroller av de som sökt ekonomiskt bistånd - för att hitta tänkbara adresser att leta på.

Nästa steg för gränspolisen blir nu att kontakta kommunernas socialnämnder.

– Det kommer vi att göra, absolut. Den dialogen är nästan en förutsättning för att en eventuell begäran ska effektueras på ett bra sätt, säger Stefan Kristiansson, chef för gränspolisen i region Väst. 

När Migrationsverket betat sig igenom den stora högen asylärenden, efter migrationsvågen 2015, väntar en mängd nya ärenden för gränspolisen. En andel av de som fått avslag på sina ansökan kommer att välja att gå under jorden.

För att vara förberedda avser gränspolisen att begära personuppgifter på hjälpsökande från socialnämnderna. Enligt Utlämningslagen är det fullt möjligt, och socialnämnderna har heller ingen möjlighet att neka. Åtgärden ligger helt i linje med uppdraget, säger Stefan Kristiansson.

– Det handlar om att verkställa de avvisnings- och utvisningsbeslut som Migrationsverket oftast har tagit. I regleringsbrevet så står det klart och tydligt att vi ska öka antalet verkställigheter och det här kan ju vara ett led i att nå det målet.

Arbetsmetoden används redan i region Syd, och det är därifrån inspirationen kommer. Även övriga regioner i landet har nu informerats om hur man arbetar i Skåne och kommer också de att avgöra om gömda personer ska kunna hittas med hjälp av personuppgifter på de som till exempel sökt försörjningsstöd. I region väst så är det troligt att det blir så, säger Stefan Kristiansson.

– Jag ser inga argument emot, det gör jag inte.