Kritik mot att JO inte ta upp mord på ensamkommande gift 16-åring

2:01 min

Nationella kompetensteamet mot hedersvåld är kritiska till att JO inte kommer granska myndigheternas agerande i samband med mordet på en gift 16-årig ensamkommande flicka i Hökarängen i Stockholm.

En 16-årig flicka som varit försvunnen i över två månader hittades mördad i somras i ett skogsområde i Hökarängen i Stockholm. Hon var ett ensamkommande asylsökande barn från Afghanistan som kom till Sverige hösten 2015 och som var gift vid mordtillfället trots sin unga ålder.

Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld på Länsstyrelsen Östergötland gjorde en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, för att granska om olika myndigheter som Migrationsverket, Polisen, Skatteverket och flickans asylboende har gjort vad de ska för att förhindra det som hänt.

– Det är trots allt en flicka som har varit här under väldigt kort tid, och det har hänt saker. Flera myndigheter har varit involverade och hon har också dödats. Det är ett barn vi pratar om, det borde vara viktigt att man från tillsynsmyndigheter granskar hur olika myndigheter har agerat, säger Mikael Thörn på kompetensteamet.

Det är första gången sen teamet fick sitt uppdrag för tre år sedan som man gör en sådan anmälan, men någon granskning av de olika myndigheterna blir det inte, har JO bestämt. Här är ett utdrag från JO:s beslut:

De granskade handlingarna innehåller inte någon uppgift om att socialtjänsten hade någon närmare kännedom om barnets äktenskap eller att socialtjänsten av den anledningen behövde ingripa till barnets skydd eller stöd.

– De handlingar som vi fick del av visar inte alls att socialförvaltningen hade brustit i den delen, säger Carl-Gustaf Tryblom, byråchef hos JO.

– De visste till exempel inte om att flickan skulle vara gift eller att det fanns någon särskild hotbild mot henne och mot den bakgrunden fann JO inte skäl att fortsätta utreda socialförvaltningens hantering av ärendet, säger han.

En internationellt efterlyst 39-årig man är häktad i sin frånvaro, misstänkt för mordet. Åklagaren bekräftar för Ekot att han kände offret men vill inte säga hur. Handlingar visar att han och den mördade flickan har samma efternamn. Samtidigt är den misstänkte mannen skriven som gift med en annan 35-årig kvinna i Sverige sedan 2010, enligt Skatteverket.

Oavsett deras relation anser Mikael Thörn på nationella kompetensteamet att JO borde ha gjort en noggrannare utredning av hur myndigheterna tog hand om flickan före mordet.

– Inte bara socialtjänsten utan belysa vad har hänt under den resan flickan gjorde i Sverige? Har man ställt frågor om hennes situation, har man försökt skydda och hjälpa henne på olika sätt eller inte?

Carl-Gustaf Tryblom på JO står fast vid att de fick all nödvändig information genom kontakten med socialförvaltningen som hade det yttersta ansvaret för flickan.

– De uppgifter vi har om socialförvaltningens hantering visar inte att någon annan myndighet skulle ha brustit i hanteringen, säger Tryblom.

Men enligt Mikael Thörn pekar mycket på att de svenska myndigheterna har brustit.

– Vi misstänker att någonting inte har gått så bra här. Vi pratar om alla barns rättigheter och att man inte får leva i barnäktenskap i Sverige, man ska få det stöd och skydd man har rätt till enligt svenska lagar, mänskliga rättigheter, barnkonventionens bestämmelser, säger han och fortsätter:

– Det är en flicka som kommit till Sverige och kanske vill leva i frihet med de rättigheter man har här. Faktum kvarstår att vi har ett barn som har mördats i Sverige, säger Mikael Thörn.