EU förbjuder misstänkt cancerframkallande ämne

1:16 min

EU:s medlemsländer har enats om att förbjuda användning av vissa miljöfarliga ämnen. Det är perfluoroktansyra, PFOA, men också andra ämnen som kan omvandlas till PFOA som ska vara förbjudna om tre år.

– PFOA är ett extremt svårnedbrytbart ämne som dessutom är giftigt och det kan ansamlas i levande organismer, alltså bioackumuleras. Sådana ämnen anser man är speciellt farliga och bör regleras, Daniel Borg är toxikolog vid Kemikalie-inspektionen.

PFOA förekommer i vattenavvisande textilier, brandsläckningsskum och i elektronisk utrustning, och enligt det nya beslutet ska förbudet träda i kraft om tre år. Vilka hälsorisker som finns med PFOA är inte fullständigt utrett, men det stör reproduktionen och misstänks vara cancerframkallande.

– När det gäller effekter på människor har man bara studerat grupper som har utsatts för väldigt höga halter, där har man sett påverkan på kolesterolnivåer och sköldkörtelsjukdom. För en enskild person är det svårt att säga något om risken, säger Daniel Borg.

Det finns ju liknande perfluorerade ämnen, räcker det med att bara förbjuda PFOA?

– Ja det stämmer att det finns andra ämnen som har liknande problematiska egenskaper. Vi kommer att gå vidare med andra grupper av perfluorerade ämnen och föreslå ett motsvarande förbud.