MSB: Kommunerna måste rusta för krig

1:39 min

Sveriges kommuner måste förbättra sin beredskap för ett eventuellt krig, det skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i ett brev till kommunernas säkerhetschefer som Svenska Dagbladet rapporterar om.

– Vi lyfter fram saker som man kan arbeta med omedelbart, utan några egentliga kostnader, till exempel att se över sitt säkerhetsskydd, hur man hanterar information och ser till att inga obehöriga kan komma åt delar av verksamheten. Kommunerna bör börja titta på sin verksamhet med de glasögonen, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör vid MSB:.

Bakgrunden till brevet är ett regeringsbeslut från 2015 som handlar om att Sverige ska återskapa ett civilt försvar. Den totalförsvarsplanering som fanns under kalla krigets dagar ska dammas av. Men MSB kräver inte några konkreta åtgärder av kommunerna än.

– Vi är inte så långt framme vad gäller konkreta beskrivningar och exakt hur den processen ska se ut. Det vi på MSB har särskilt ansvar för är frågor om befolkningsskyddet och kommunal räddningstjänst. Därför tittar vi särskilt på de delarna.

Hur stor sannolikhet är det för att Sverige hamnar i ett krig?

– Det är alltid svårt att tala om sannolikheter i de här sammanhangen. Regering och riksdag är tydliga med att sannolikheten inte är lika med noll. Den är ändå på en sådan nivå att vi behöver planera för det och behöver ha en beredskap i samhället särskilt i förhållande till den typen av mycket allvarlig situation, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör vid MSB.