Nya upplevelsebaserade historialektioner

Nu till hösten startar marknadsföringen av projektet Kalix Älvdahls fornhistoria. Tanken är att samtliga grundskolebarn i Överkalix och Kalix ska få upplevelsebaserade lektioner.

En undervisning där barnen med egna undersökningar skall få fram hur vi levde här på bland annat stenåldern.

- Vi i länet har tidigare blivigt snuvade på vår rätta historia, det gör vi bot för nu säger miljöpartisten Erik Söderlund, ordförande i Kalix Fritids & kulturnämnd. Och med detta syftar Erik han på det faktum att det Norrbotten varit befolkat under en betydligt längre tid än vad som tidigare rapporterats.
Levande historielektioner skall ta plats på en blivande Forntidsby i Överkalix och på fornlämnngsområdet Fattenborg utanför Kalix.