Arter borta för alltid

Trots att naturen i Härjedalen återhämtar sig efter försurningschocken på 1980-talet finns arter som för alltid är borta ur den härjedalska floran och faunan.
Många lavar har förlorat mark till ljungen och många insekter som inte kan flyga kommer för alltid att vara borta då det inte finns någon möjlighet för dem att ta sig tillbaka.