Ett samhälle under vatten

10 min

Aldrig tidigare har korallerna i Stora Barriärrevet skadats så mycket som denna vinter och temperaturen i Arktis var nyligen hela 20 grader varmare än normalt. Ja, orostecknen är många inför ett verkligt och ändå abstrakt klimathot. Men det finns forskare som försöker ge konkreta och lättbegripliga bilder av livet på jorden om säg 50 år.

Miljöforskaren Andrew Merrie tog en konstnär och Science ficton till hjälp för att få oss att förstå och utmana våra tankar om vad som är möjligt i framtiden.

– Det är lätt att bli deprimerad när man studerar globala klimatförändringar. Det känns som att många av de förändringar vi ser nu kommer att ske, oavsett vad vi gör. Men mänskligheten har enormt stora förutsättningar att möta utmaningar och åstadkomma sådant som idag nästan inte går att föreställa sig och det vill jag visa.

Jag möter Andrew Merrie på ett seminarium om EUs fiskepolitik - ny lagstiftning ska hjälpa till att bevara mångfalden i våra hav bland annat genom bättre kontroll av de stora fiskefartyg som får tillstånd att fiska utanför EUs vatten.

Samtidigt duggar larmrapporterna om växthuseffekten tätt:
Katastrofala översvämningar, korallerna dör i rekordfart, sjukdomar sprider sig - vi håller på att förstöra vår lilla planet, och därmed förutsättningarna för livet som vi känner till det idag.

Men Andrew Merrie försöker i sin forskning att ge andra och hoppfullare bilder. Han har disputerat på en avhandling i hållbarhet på Stockholm reciliense center där han med hjälp av en stor mängd tillgänglig forskning försöker förutse fyra olika scenarier om vart världen kanske är på väg.

Tillsammans med konstnären Simon Stålenhag har texterna också blivit sciense ficton-inspirerade tavlor, vackra och fantasieggande som i sagor eller moderna dataspel.