Hälsan opåverkad av sjukskrivning

1:57 min

Att nekas fortsatt sjukskrivning av Försäkringskassan minskar riskerna att hamna utanför arbetsmarknaden och påverkar inte hälsan negativt, enligt en rapport från Riksrevisionen.

– Det finns positiva effekter av att nekas sjukpenning, vad gäller möjligheterna på arbetsmarknaden, både på kort och lång sikt. Och det utan att några effekter behöver uppstå vad gäller hälsan, säger Pathric Hägglund som är ansvarig utredare på Riksrevisionen.

Bakgrunden till granskningen, där Riksrevisionen tittat på 5 000 personer som var sjukskrivna mellan 2009 och 2012, är att sjukfrånvaron i Sverige ökat sex år i rad och att kostnaderna för sjukpenningen har fördubblats sedan 2010.

Resultaten visar alltså att ett nekande av sjukpenning i ett pågående sjukfall minskar sannolikheten att inom tre år ha lämnat arbetslivet med 40 procent och vad gäller hälsan ser de varken positiva eller negativa effekter av att nekas en fortsatt sjukskrivning.

– Nej. Vi tittar framför allt på vård och läkemedelskonsumtion, och vi ser ingen skillnad i hälsa mellan de som nekades och de som beviljades. Nu tittar vi på en grupp som är en hög andel långtidssjukskrivna så det är en i genomsnitt ganska utsatt grupp. Det hade ju funnits farhågor att hitta negativa hälsoeffekter, men det gör vi alltså inte, säger Pathric Hägglund.

Rapporten visar även att kvinnor minskade sin framtida sjukfrånvaro mer än män efter att ha blivit nekade sjukpenning, men även att striktare bedömningar gör att uttaget från sjukförsäkringen blir mer jämställt, eftersom kvinnor är sjukskrivna mer än män.

Riksrevisionen kommer inte med några förslag till åtgärder, men Pathric Hägglund tror ändå att slutsatserna kommer vara viktiga för hur Försäkringskassan tillämpar sjukförsäkringen.

– Det här är ju viktig kunskap. Dels när det gäller hur regelverket utformas, alltså graden av strikthet. Men den här kunskapen kan också komma väl till pass i situationer där det finns en genuin osäkerhet bland exempelvis läkare och handläggare på Försäkringskassan, när det gäller om det verkligen är lämpligt att ge individen sjukskrivning eller inte, säger Pathric Hägglund på Riksrevisionen.