Långt straff för kapten på katastrofbåt

En tunisier som pekats ut som kapten på ett fartyg med migranter som förliste i Medelhavet i fjol döms till 18 års fängelse av en domstol på Sicilien. Omkring 800 personer tros ha omkommit i katastrofen, vilket gör den till den dödligaste i Medelhavet sedan andra världskriget.

Migranter från främst Gambia, Senegal och Mali färdades på fartyget, som bara var 27 meter långt. Endast 28 passagerare överlevde förlisningen mellan Libyen och Italien.