Regeringens besked om hamnarna och Nordstream

0:23 min

Användning av hamnarna i Slite och Karlshamn till Nordstream 2 kommer att ha en negativ påverkan på svenskt försvar, sa försvarsminister Peter Hultqvist på en presskonferens efter ett möte med representanter från de båda kommunerna.

Försvarsministern sa också att regeringen är beredd att stötta Gotland och Karlshamn ekonomiskt om det inte blir någon uthyrning av hamnarna.

– Det är en vag diskussion om statligt stöd till Gotland och Karlshamn om det inte blir någon uthyrning av hamnarna. Inga tydliga löften, säger Ekots kommentator Fredrik Furtenbach. 

Björn Jansson (S), regionråd från Gotland, tror att regeringens information kommer att påverka beslutet på Gotland.

– Det tror jag. Om regeringen har gjort en tydlig markering så påverkar det oss lokalt.

TT: Blir det ja eller nej till att hyra ut hamnen?

– Utifrån det här blir det svårt att säga ja till det. Det är min bedömning.

Representanter för Karlshamns kommun säger att kommunstyrelsen nu måste diskutera hur de ska gå vidare med planerna på uthyrning av hamnen. Informationen som kommunerna fått i dag är i huvudsak sekretessbelagd. Försvarsministern säger att de därför inte kan gå in på detaljer om vad som sagts på dagens möte.

– Det är väldigt mycket som är hemligt i det här, säger Ekots kommentator Fredrik Furtenbach.

Försvarsministern vill inte svara på frågan om de avrått kommunerna att upplåta sina hamnar till Nordstream 2.

Han säger att regeringen delar försvarets bedömning att det skulle påverka svenskt försvar negativt.

Regeringen kan inte köra över det kommunala självstyret, säger utrikesminister Margot Wallström.

Regeringen tycker att det behövs en ändring av lagen för att öka statens möjligheter att tillvarata svenska säkerhetspolitiska intressen när de krockar med kommunalt självstyre. "Överraskande", säger ekots Fredrik Furtenbach.

Chansen, eller risken, har ökat att kommunerna ändrar sig om hamnarna efter dagens möte, tror Fredrik Furtenbach. Men själva gasledningen påverkas inte, den kan inte Sverige stoppa.

Nya möten mellan regeringen och kommunerna ska hållas efter nyår.

Regeringen fick i somras ett underlag från Försvarsmakten som granskade planerna på gasledningen Nord Stream 2. Men utrikesdepartementet ansåg, enligt uppgift till Ekot, att det inte var tillräckligt för att påstå att till exempel uthyrning av hamnen i Slite utgör ett säkerhetspolitiskt hot 

Ekot erfar att Försvarsmakten efter diskussion fick ett nytt uppdrag att lämna ytterligare information. Det kom in för tre veckor sedan till regeringen. Men inte heller det räckte för att övertyga utrikesdepartementet. 

Efter mötet i dag, som leds av utrikesminister Margot Wallström, talar mycket för att det blir försvarsminister Peter Hultqvist som tar över frågan om uthyrningen av hamnarna.

Från att ha betraktats som ett eventuellt säkerhetspolitiskt hot mot Sverige kan frågan då ha förvandlats till enbart en försvarspolitisk fråga.

Utrikesdepartementet vill enligt uppgift till Ekot ta sin hand ifrån frågan.

Mötet i dag med Gotland och Karlshamns ledande politiker kommer att vara ett informationsmöte.

Uthyrningen av hamnarna är en kommunal fråga där det kommunala självstyret gäller. Regeringen kan inte bestämma, men kan ge information om läget.

De möjligheter som diskuterats för att hindra Nord Stream 2 från att hyra är till exempel att staten skulle gå in och hyra hamnarna till samma pris, omkring 50 miljoner kronor för Slite hamn. Men något besked i frågan väntas inte i dag.

Skulle regeringen bestämma sig för att på något sätt stoppa uthyrningen säger ryska Nord Stream 2 att rören kommer att mellanlagras på andra sätt och bygget av den 120 mil långa dubbelledningen i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland kan ändå genomföras.