Hasselakollektivet hotar att stänga

Hasselakollektivet, som tar hand om ungdomar med drogproblem, vill inte ta emot fler korttidsplaceringar.

Hasselakollektivets grundare K A Westerberg tycker att läget inom ungdomsvården idag är för dåligt. Han säger till Radio Gävleborg att kommunerna idag nästan bara betalar för korta vistelser på behandlingshem.

K A Westerberg överväger att stänga Hasselakollektivet om han i fortsättningen inte får ta hand om ungdomarna under lång tid. På Hassela har man normalt sett ungdomar med missbruksproblem i ett och ett halvt år.