Kyrkan startar julupprop för asylsökande

7:18 min

Genom att ställa krav på regeringen och samla in namnunderskrifter hoppas Sveriges Kristna Råd kunna få till ett generösare asylmottagande.

Det är tretton samfundsledare från de fyra kyrkodelarna, lutherska Svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, som undertecknat initiativet juluppropet.

– När vi talar som kyrkor så gör vi inte det som politiker utan vi gör det för att driva det kristna budskapet där en bärande tanke är att vi människor är skapta för att leva tillsammans, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Hon fortsätter:

Att bära varandra bördor och dela varandras glädjeämnen.

Vilka förändringar vill ni se konkret?

– En tillbakagång till det som var mer normalt innan den tillfälliga lagen kom, säger Jackelén.

Kyrkan har uttryckt tre krav på regeringen. Att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv samt undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Men det största problemet är det begränsade mottagandet i resterande Europa tycker ärkebiskopen.

– Det måste finnas bättre möjligheter att utöva påtryckningar i Europa än att lägga sig på den absoluta miniminivån, säger Antje Jackelén.

Insamlingen av namnunderskrifter kommer fortsätta till 31 januari.