"Fiskeindustrin har börjat lyssna"

4:38 min

Att helt stoppa allt fiske på haj ses som orealistiskt. Däremot går det att få till ett hållbart fiske på haj, det menar Paul Cox på den brittiska organisationen Shark trust

 – Det är fullt möjligt att ha ett hållbart fiske på några av världens hajarter säger Paul Cox på den brittiska organisationen Shark trust som besökte Sverige för att informera personal i landets djurparker och akvarier om hur det står till med världens hajar och rockor.

Han hoppas att djurparkerna ska hjälpa till att sprida fakta om de olika arterna, något man redan gör vid Kolmårdens tropicarium där vi möttes, precis intill ett stort hajakvarium. Han fortsätter berätta att även om det går att ha ett fiske på vissa arter så är det för andra helt otänktbart.

 – Vissa arter är helt otänkbart att ha ett kommersiellt fiske på.

Enligt Shark trust är minst en fjärdedel av världens hajar och rockor hotade men det kan vara ännu fler. Kunskapen om hur det står till med alla 500 arter av hajar och lika många rockor är undermålig och mer forskning och bättre kontroller över hur mycket som fiskas upp är nödvändig för att få en bättre bild av läget.

Och Just när vi står där och pratar så får rockorna i en damm brevid precis mat.

Paul Cox börjar engagerat att prata om rockor och att de är minst lika hotade som hajar men att de inte får inte samma uppmärksamhet,

 – Kanske tycker folk inte att de är lika spännande, hajar är karismatiska djur och har fått mer uppmärksamhet, säger han.


Organisationen jobbar inte för att totalförbjuda fiske på haj och rockor, De menar att det är mer fruktbart att jobba tillsammans med fiskeindustrin, att få dem att förstå att vissa arter inte ska tas upp alls och att andra arter kan klara ett visst fisketryck.

 – Allt handlar ju om att ha kvar de här djuren i framtiden, om de försvinner har ju fiskeindustrin ändå ingen fisk kvar att ta upp, säger han.

Med den typen av argument så har ändå delar av industrin börjat lyssna säger Paul Cox som hela tiden är noga med att inte svartmåla situationen. Ett exempel på att det går åt rätt håll kan vi se när det gäller hajfensfisket.

 – Där går det framåt, säger han, det pågår fortfarande men i mindre omfattning.

EU:s hårdare lagstiftning som förbjuder fiskebåtar från EU länder att kapa fenorna på hajar och slänga tillbaka resten av kroppen i havet har haft betydelse enligt Shark trust som drivit på i frågan. Om EU:s fiskeflottor, som opererar i stora delar av världen, tar upp haj måste hela djur tas ombord och tas med i land. Det gör att inte lika många hajar kan tas upp på båtarna, helt enkelt eftersom hela djur tar mer plats jämfört med enbart fenor.

Förhoppningen är att fler länder tar efter EU och att det kommer minska det totala fisketrycket och inte minst stoppa ett grymt fiske då hajarna slängs tillbaka levande i havet efter att ha fått sina fenor avskurna. Exakt vilken betydelse det här har fått är osäkert, säkert fuskas det på sina håll medger Paul Cox men det är i alla fall ett steg i rätt riktning menar han.

Däremot finns det en tendens mot att fler hajar tas upp för köttkonsumtion, bland annat för att fisket efter till exempel svärdfisk och tonfisk reglerats kraftigt, hajarna har då blivit en ersättning för det fiskköttet.

Arbetet med att rädda hajar och rockor från utrotning går sakta och frågan är om det går för långsamt. En allt större världsbefolkning där fisk spelar en stor roll som föda ökar trycket på alla fiskbestånd. Hajarna är extra känsliga eftersom de blir gamla, ibland flera hundra år, och de blir könsmogna sent. Hinner de inte föda upp några ungar innan de fiskas upp kan det gå fort att utrota dem.

 – Vi har en tio års period på oss att vända utvecklingen, annars kan det vara försent för många av arterna säger Paul Cox på Shark trust.