Försvarsmakten ska få sköta om sin egen utrustning

2:07 min

Försvarsmakten ska återigen få ansvar för att styra och sköta om olika vapensystem som flygplan och fartyg i stället för Försvarets materielverk, föreslår en statlig utredning.

Förhoppningen är att förändringen ska leda till stärkt försvarsförmåga och bättre möjlighet att snabbt mobilisera i ett krisläge.

– Det är det som är själva poängen med det hela. Om Försvarsmakten har kontroll över sina förband så ska de också ha kontroll över logistiken och underhållstjänsterna. Har man inte kontroll över underhållstjänsten eller logistikresurserna så har man inte heller kontroll över förbandens förutsättningar, säger utredaren Ingemar Wahlberg.

Det är bara ett par år sedan Försvarets materielverk, FMV, tog över ansvaret för att sköta om och serva försvarets utrustning - syftet var att spara pengar och skapa en effektivare fredstida organisation.

Nu, med ett sämre säkerhetspolitiskt läge och politiska krav på ökad försvarsförmåga, så har det funnits kritik mot att förbanden inte kunnat styra över sin utrustning och exempelvis snabbt besluta om förändringar som är nödvändiga för att öka beredskapen.

Därför föreslås nu att ansvar för förråd, service och verkstäder återigen ska läggas under Försvarsmakten. Försvarsminister Peter Hultqvist är positiv till detta.

– Det är väldigt viktiga förslag som Ingemar Wahlberg har presenterat därför att det finns brister i nuvarande organisation. Det som står i centrum för utredningsuppdraget är nationellt försvar och att höja den krigsoperativa effekten och då hör det också ihop med hur logistiken fungerar.

Det är bara ett par år sedan 1 500 personer inom det här området flyttades från Försvarsmakten till FMV – en förändring som kostat ungefär en halv miljard kronor men också gett besparingar.

Nu ska samma människor flyttas tillbaka igen – något som kan upplevas som politisk velighet och slöseri med pengar. Men Peter Hultqvist förvarar inriktningen.

– Det var en annan regering och det var en annan tid. När vi fokuserar på nationellt försvar då måste vi också fokusera på att bygga den operativa förmågan, den militära förmågan i Sverige, säger försvarsministern.

Hultqvist kommer bjuda in övriga partier i försvarsöverenskommelsen för att diskutera på vilket sätt utredningens förslag ska genomföras. Enligt utredaren borde riksdag och regering besluta om förändringarna nästa år så att förändringen genomföras så snart som möjligt och förändringarna inledas 2018.

– Full gas framåt skulle jag vilja säga. Jag tror alla är betjänta av det, säger Ingemar Wahlberg.